. .  ..

1--در سایت  smsbesharat.ir  بعد از ورود به بخش ثبت نام

فرم ثبت نام را تکمیل نمایید؛

2-بعد از تکمیل فرم  با نام کاربری و رمز عبور خود از بخش ورود کاربران وارد سامانه شوید!

3- پس از اولین ورود جهت تأیید ضریب امنیتی، رمز عبوری به گوشی همراهتان ارسال میگردد کد امنیتی را وارد کرده وارد پنل خود شوید.

4- از بخش “پشتیبانی > ارسال مدارک“، اسکن کارت ملی یا شناسنامه خود را ارسال نمایید.

5- هزینه سامانه را میتوانید از بخش “عملیات حساب > خرید پنل” پرداخت نمایید.

5- پس از تأیید مدارک و پرداخت هزینه، میتوانید از بخش عملیات حساب> شارژ حساب  سامانه را شارژ نموده از آن استفاده فرمایید.