ارسال پیامک به پردیسان و تمام نقاط قم پذیرفته می شود

جهت سفارش ارسال با شماره زیر تماس بگیرید:

09195194852

یا اینکه خودتان از طریق ثبت نام و تهیه سامانه، از اس ام اس بشارت می توانید به کلیه مناطق استان قم بر اساس کد پستی مناطق، ارسال اس ام اس انجام دهید .برای این کار پس از ورود به سامانه ارسال پیامک ازمنوی ارسال، گزینه ارسال به کد پستی را انتخاب نمایید و پس از واردنمودن 4 یا 5 رقم اول کد پستی منطقه،‌ منطقه دلخواه خود را انتخاب و بعد از تنظیم متن پیام نسبت به ارسال SMS   اقدام نمایید .

 

همچنین قابلیت ارسال پیامک به کلیه شهرهای استان قم به تفکیک شماره های اعتباری و دائمی نیز در سیستم در نظر گرفته شده است.